En kort historie - Socialkonstruktivisme

Systemisk tænkning har som grundantagelse, at intet kan forstås isoleret. Tanker, idéer og budskaber i et system optræder altid i kredsløb, og disse kredsløb indgår som elementer i større systemer , der igen indgår i større kredsløb.

 

Det enkelte individ er et system i sig selv, som indgår i andre systemer. (Familien, arbejdspladsen, idrætsklubben, Danmark)

 

Et kredsløb er i systemisk tænkning et kybernetisk system. Det kontrollerer sig selv og er selvregulerende. Det vil altid stræbe efter at tilpasse sig de forandringer, der er i omgivelserne ved at prøve at udligne de forskelle, der er. Det kan f.eks. være en forskel på en oplevet tilstand og en ønsket tilstand.

 

En forskel, der gør en forskel, er et systemisk nøglebegreb. Med det menes, at kan vi se den forskel, der f.eks. er mellem en ønsket tilstand og en oplevet tilstand, så vil dette gøre en forskel.

 

Imidlertid består vanskelighederne ofte i at se de forskelle og det giver os oplevelsen af, at der er et problem. Men i systemisk tænkning er dette problem ikke problemet. Problemet er måden, vi tænker på. Vi har en tilbøjelighed til at tænke i årsager. Vi kigger bagud for at finde den årsagssammenhæng, som giver problemet – lineær tænkning.

 

I den systemiske tænkning er den sociale verden en konstruktion, som til stadighed genskabes og forandres af de sociale systemers aktører; mennesker, grupper. Dermed er den systemiske tænkning et opgør med en objektiv virkelighedsforståelse. Der er ikke kun én sandhed, men mange fortællinger.

 

 

Nyheder

Ze Bull Webblog »
Ze Bull - Ze Blog: "Læs her om Ze Bull heroiske bedrifter"

Kartoffelsuppe »
Smager godt..

Dead or Alive »
Det luger lige fælt

Ninja / Jægersoldat »
Rigtige mænd er ninja'er / jægersoldater

 

 

"Du skal aldrig kaste med salt, hvis du selv bor i en iglo" 

 

BondegaardMertz.dk